99. landsmøde i DSM afholdt i Esbjerg

af Per Aaskov Karlsen

Søndag d. 29. oktober afholdt Danske Slagtermestre (DSM) det årlige landsmøde og generalforsamling. Formand Leif Wilson Laustsen kunne fra talerstolen med tilfredshed konstatere, at DSM fortsat er ”hovedorganisationen”. - Det er vores personale, vores huse og vores samarbejdsaftaler. Som selvstændige slagtere er vi kommet under den kritiske masse i forhold til at drive en organisation i det format, som vi har behov for. Bare siden 2008 er antallet af slagterbutikker faldet med ca. 25 procent, og vi er nu under 300 butikker tilbage. Alliancer med oste- og fiskehandlere har hjulpet, men de er også i tilbagegang. Løsningen for organisationen er FødevareDanmark, herunder SMV Fødevarer, som der er stort potentiale i, samt nye samarbejdspartnere under ”paraplyen”. Alternativet er en langsom udsultning, som vi ser det i andre brancher. Vi tænker ”ud af boksen”, og derfor ejer vi slagtere i dag en organisation, der er større end nogen sinde før, skønt vi aldrig har været færre, sagde formand Leif Wilson Laustsen.

FødevareDanmark

FødevareDanmark tæller fortsat fire basisorganisationer med et fælles talerør: Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer. Der arbejdes med nye potentialer som fødevaremarkeder og udbygning af frugt & grønt delen. -Med den nye konstruktion kan vi sikre, at vi også fremover kan servicere medlemmerne på et højt niveau. Vi bliver taget godt imod hos politikere, myndigheder, andre organisationer m.v. FødevareDanmark og dermed DSM nyder bred sympati hos alle partier i Folketinget fx via vores deltagelse i Madkulturen, Ministerens Madklub og Det Strategiske Interessentudvalg (Fødevarestyrelsens hovedorgan for dialog med erhvervet) og også Gastro 2025. Det er også som større spiller blevet lettere at få presseomtale, fortsatte formand Leif Wilson Laustsen.

Mange opgaver løses

Både i den mundtlige og i den skriftlige beretning omtales de mange opgaver som ”huset” løser og hjælper med for branchens virksomheder. Områderne er mangeartede lige fra opgaver omkring fødevarelovgivning, udbudslov, overenskomster, distributionsaftaler (Postnord problematikken), regnskab, kaution, uddannelsesaftaler, fondsansøgninger, markedsføring og meget mere.

Bestyrelsens sammensætning

Karsten Andersen, Holbæk; Kennet Hansen, Osted og Lars Ville Jensen, Hejls, var på valg og blev alle genvalgt. Peter Høgh, Royal Leverpostej var på valg og modtog ikke genvalg. Viggo Theilgaard, Esbjerg, var blevet valgt til denne bestyrelsespost på virksomhedsmødet den 29. august. Som suppleanter blev René Madsen, Viborg; Christian Maltesen, Birkerød, og Niels Hørlyck, Svendborg genvalgt i prioriteret rækkefølge.

12-15.000 unge optages årligt på produktionsskolerne

Produktionsskoleforeningens sekretariatsleder Axel Hoppe var inviteret til årsmødet som gæstetaler. Han fortalte om de mange 16-25 årige, som er usikre på, om de skal gå den akademiske vej, faldet ud af skolen eller slet ikke er kommet i gang med en eller anden uddannelse, og som derfor bliver optaget på en af de mange produktionsskoler. Axel Hoppe fortalte, at mange af de unge ikke ser det de lærer som læring, selvom det rent faktisk er det, som sker på opholdet på produktionsskolerne. - Uddannelserne tenderer til at blive mere og mere akademiske, så man nu skal have en ph.d. i affaldssortering for at blive skraldemand, sagde Axel Hoppe og udtrykte sin glæde for samarbejdet med DSM og ønsker for det fortsatte gode samarbejde.

Billedtekst:

Den nye bestyrelse for Danske Slagtermestre: Fra venstre: Direktør Torsten Buhl; Tom Munkholm, Vejle; formand Leif Wilson Laustsen, Assens; Lars Ville Jensen, Hejls; Kennet Hansen, Osted; Ole Thøgersen, Karby; Viggo Theilgaard, Esbjerg; næstformand Karsten Andersen, Holbæk.

 

Den mundtlige beretning kan ses her: 

http://www.danskeslagtermestre.dk/aktuelt/video-dsm-beretning-2017.aspx

 

Den skriftlige beretning 2016/17

Danske slagtermestres skriftlige beretning 2016/17 kan læses her: http://viewer.webproof.com/pageflip/334/196901/index.html

 

Næste landsmøde

Næste års landsmøde 2018, som bliver landsmøde nummer 100, vil blive afholdt hos Slagtermesterforeningen Midt-Vest i Herning.

 

 

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies