Ny image- og rekrutteringskampagne

af Jonna Hugger, Danske Slagtermestre

DSM har i samarbejde med Fødevareforbundet NNF og de øvrige arbejdsgiverorganisationer i Slagterfagets Fællesudvalg besluttet at iværksætte en image- og rekrutteringskampagne med det formål at gøre slagterfaget mere attraktivt og skaffe flere elever til faget. Branchen står over for en stor udfordring med faldende elevindtag og manglende faglært personale. Allerede i 2001 pegede en undersøgelse fra Arbejdsmarkedspolitisk Agenda på, at unge i højere grad fravælger uddannelsen som blandt andet detailslagter på grund af en forfejlet idé om, hvad uddannelsen egentlig indebærer. Meget tyder på, at denne udvikling stadig ikke er vendt. Paradoksalt nok stiger efterspørgslen på produkter produceret af slagtere samtidig med, at antallet af elever falder. Det betyder, at flere kokke i stigende grad besætter detailslagterstillinger. Det faldende elevindtag skyldes i høj grad slagterfagets (og erhvervsuddannelsernes) massive imageproblemer blandt unge og deres forældre. Det skal kampagnen gerne være med til at ændre på. Kampagnen skal først og fremmest inspirere unge til at tage en uddannelse inden for branchen, vise de mange karrieremuligheder og booste branchens image. Kampagnen skal også stikke til de fordomme, som de unge mennesker har – og være med til at nedbryde dem. Ved at vise potentialet, værdien og diversiteten i slagteruddannelserne forsøges det at skabe et stærkere image, som kan tiltrække elever, der kan forestille sig en spændende karriere inden for branchen. Som et første forsøg på at putte lidt „stjernedrys“ ind i detailslagteruddannelsen har Slagterfagets Fællesudvalg besluttet at ændre betegnelsen „Detailslagter“ til „Gourmetslagter“.

Kampagnen består af to særlige indsatsområder

Indsatsområde 1

Slagteruddannelsen tages op til revision i Slagterfagets Fællesudvalg. Udvalget har allerede nedsat en arbejdsgruppe, som i samarbejde med repræsentanter fra skolerne skal arbejde med udvikling og fornyelse af uddannelserne, så de svarer til de kompetencer, der efterspørges hos en detailslagter anno 2016.

Indsatsområde 2

• Slagterfaget skal brandes via en kampagne i det offentlige rum, fx via kampagner, virale videoer, annoncer og repræsentation ved relevante arrangementer.

• En særlig rekrutteringskampagne igangsættes i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (folkeskoler, privatskoler, efterskoler, produktionsskoler og erhvervsskoler). Kampagnens to indsatsområder skal ikke ses som separate eller selvstændige kampagner. Derimod skal de tænkes som sammenhængende og supplere hinanden både i udtryk og formål. En revision af slagteruddannelsen er en naturlig del af kampagnen, da uddannelsen ønskes brandet som „moderne“ og i trit med tidens fødevaretendenser. Derfor skal indholdet af uddannelserne også gøres mere tidssvarende og „moderne“. Kampagnen igangsættes i 2016, og den nye uddannelse bliver lanceret til start i august 2017.

For at sikre, at de unge får en præcis vejledning om slagteruddannelserne, sætter kampagnen ligeledes fokus på vejledningsdelen.

Indsats målrettet vejledere

På Skills 2017 vil der være en særlig stand til vejledning af folkeskolelærere og UU-vejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Inden Skills 2017, som finder sted i dagene 26. til 28. januar i Gigantium i Aalborg, vil der blive sendt indbydelser ud til skolerne/UU-vejlederne med opfordring til at komme forbi til en snak. Der målrettes endvidere 5 aktiviteter mod vejlederne. Tanken er, at aktiviteterne skal åbne UU’s øjne for slagterfagets muligheder og gøre opmærksom på, at slagterfaget stortset har både uddannelses- og jobgaranti. Arrangementerne gennemføres som events på de 5 hovedforløbsskoler i Roskilde, Vejle, Holstebro, Aarhus og Aalborg i løbet af efteråret 2016. Målgruppen er de primære vejledere af de unge – fra de starter i udskolingen, til de har valgt deres ungdomsuddannelse. Herunder primært UU-vejledere samt udskolingslærere fra både folkeskoler, privatskoler, efterskoler, produktionsskoler og erhvervsskoler.

Skills-deltagelse

• Skills-deltagelsen opgraderes fra 5 til 10 deltagere.

• Der vil i samspil med en „kendis“ være et særligt fokus på Skills-dagene. Det skal ske på en sjov og interaktiv måde, og målet er at skabe særlig mediedækning.

Kampagnen finansieres af midler fra de respektive organisationers uddannelses- og kompetencefonde.

 

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies