Sag om konkurrenceforvridning

af Eivind Sønderborg Johansen

Det trækker i langdrag med at få en afgørelse fra EU-Kommissionen om en ny lovgivning om rabat på spildevandsafgifter er ulovlig og konkurrenceforvridende, sådan som Danske Slagtermestre vurderer, at det er tilfældet. Den 27. september 2013 sendte Danske Slagtermestres direktør Torsten Buhl en klage af sted til EU-Kommissionen, som på nuværende tidspunkt endnu ikke har truffet en afgørelse i sagen. - Kommissionen skal først bede det danske miljøministerium om en kommentar til kritikken fra Danske Slagtermestre. Før det sker, er det umuligt at sige, hvornår, der kan træffes en afgørelse i sagen, men jeg gætter på, at det nemt kan trække i langdrag, siger Torsten Buhl. I klagen til EU-Kommissionen påpeger DSM, at Miljøministeriet har indført konkurrenceforvridende rabatter på vandafgifter i modstrid med gældende EU-regler. Miljøministeriet nye regler trådte i kraft den 1. januar. De er skruet sådan sammen, at jo mere spildevand en virksomhed lukker ud, jo større rabat får den på afgiften for vandudledning. Det betyder, at et det store slagteri skal betale betydeligt mindre pr. liter udledt spildevand end et lille slagtehus.

55 procent rabat til store virksomheder
3 procent til små

Rabatten til store svineslagterier er på ca. 55 procent pr. slagtesvin, mens små og mellemstore slagterier kun vil få rabatter på henholdsvis 3 og 10 procent pr. slagtesvin ifølge den beregningsmodel, som anvendes i de nye regler. Det har Miljøministeriet oplyst over for Folketinget. Danske Slagtermestre har tidligere uden held forsøgt at påpege de konkurrenceforvridende skævheder i beregningsmodellen over for både Folketingets Miljøudvalg, Miljøministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Daværende miljøminister Ida Auken afviste i efteråret at holde møde med slagtermestrene om sagen med den begrundelse, at den har været drøftet i et regeringsudvalg.

Ulovlig statsstøtte
- Danske Slagtermestre og vores advokat er ikke i tvivl om, at en lovgivning, der favoriserer store virksomheder på bekostning af små, er ulovlig statsstøtte i EU-retligt forstand, konstaterer Torsten Buhl med en klar forventning om, at EU-kommissionen når til det samme resultat.Spørgsmålet er bare hvornår. Det spørgsmål kan kontorchef i Naturstyrelsen under Miljøministeriet, Jakob Møller Nielsen, heller ikke svare på, da styrelsen ikke på nuværende tidspunkt har fået en henvendelse fra EU-Kommissionen i sagen. - Det er min erfaring at der kan gå op til et par år før der sker noget i den type sager, så vi afventer, at Kommissionen beder om at få en redegørelse og vurdering fra os, siger Jakob Møller Nielsen og tilføjer: - Vi mener ikke, at der er noget at komme efter, da Statsstøtteudvalget i Erhvervs- og Vækstministeriet allerede har vurderet, at den nye ordning er i overensstemmelse med EU’s regler om statsstøtte. Foreløbig har EU-Kommissionen sendt klagen til Den Danske EU-Repræsentation i Bruxelles.

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies