Små virksomheder skal kunne være med i offentlige udbud

af Eivind Søndergborg Johansen

Intentionerne i en kommende lov om udbud er gode, men indholdet i lovforslaget skal strammes op, hvis mindre virksomheder skal have en fair chance i offentlige udbudsrunder, lyder meldingen fra Danske Slagtermestre. Danmark skal for at efterleve et EU-direktiv have en udbudslov. Forslaget til den nye lov blev fremsat i  Folketinget den 18. marts med planlagt ikrafttræden den 15. oktober 2015. En af intentionerne med loven er at fremme en effektiv konkurrence og sikre, at små- og mellemstore virksomheder får en rimelig andel af ordrene i forbindelse med offentlige udbud. - Netop intentionen om at give små og mellemstore virksomheder en fair chance i offentlige udbudsrunder, hilses velkommen af Danske Slagtermestre, siger foreningens direktør Torsten Buhl og tilføjer: - Desværre oplever vi for øjeblikket en modsatgående tendens, hvor offentlige indkøbere i voksende omfang gør brug af totalleverandører i stedet for at anvende delkontrakter på afgrænsede områder. Konsekvensen er, at mindre virksomheder i fødevarebranchen ikke har de store muligheder for at få andel i offentlige udbud.

Politisk lydhørhed

Den 16. april havde Torsten Buhl sammen med bestyrelsesmedlem i DSM og indehaver af BF-OKS A/S, Michael Gertz, foretræde for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget i Folketinget om den nye udbudslov. Her redegjorde de for, hvad det er for vanskeligheder, små og mellemstore virksomheder kan støde ind i ved offentlige udbud. - Der var stor lydhørhed over for vores synspunkter og bekymringer, og vi har efterfølgende på udvalgets opfordring indsendt flere løsningsforslag til, hvor den kommende udbudslov kan strammes op for bedre at tilgodese mindre virksomheders muligheder for at deltage i udbud på lige fod med store virksomheder, oplyser Torsten Buhl. Hvis ikke der sker en opstramning, frygter han, at loven ikke kommer til at fungere efter hensigten. - Ordregiverene, det vil sige de offentlige udbydere, har ifølge lovforslaget reelt frie hænder til at selv at afgøre, hvornår de finder det hensigtsmæssigt at anvende enten en delleverandør eller en totalleverandør, forklarer Torsten Buhl og uddyber: - En paragraf i lovforslaget lyder: „En ordregiver kan udbyde særskilte delkontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt. “ For reelt at sikre små og mellemstore leverandører kunne denne formulering med fordel ændres til: „En ordregiver skal, med mindre særlige grunde taler derimod, udbyde særskilte delkontrakter i stedet for at udbyde en samlet kontrakt.“ Ifølge Torsten Buhl bør lovteksten udformes, så den rent juridisk sikrer virksomhedernes rettigheder bedre, hvis det skulle vise sig, at der i modstrid med lovens intentioner fortsat er en tendens til at bruge totalleverandører. DSM ønsker tilsyn med udbud Derudover foreslår Danske Slagtermestre, at der oprettes en central instans under Folketingets overopsyn til at godkende udbud og ordrer, der ikke udbydes eller tildeles som delkontrakter. - En sådan instans vil sikre lovgiverne kontrol med, om loven på dette helt centrale område virker efter hensigten, både når det gælder statslige, regionale og kommunale udbydere.

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies