102. landsmøde på Hotel Nyborg Strand

af Per Aaskov Karlsen

Det årlige landsmøde med landsmødefest og generalforsamling i Danske Slagtermestre skulle oprindelig have været afholdt i weekenden den 24. og 25. oktober i samarbejde med Nordjyllands Slagtermesterforening på Comwell Rebild Bakker ved Skørping. På grund af Covid-19 og dermed begrænsninger på forsamlinger blev landsmødet i stedet afholdt mandag den 26. oktober på Hotel Nyborg Strand. Gæstetalere, fest, ledsagerarrangement og udnævnelse af årets æresslagter var ikke en del af programmet, der var begrænset til det rent formelle omkring afviklingen af generalforsamlingen. Kun de delegerede, bestyrelsen og få af sekretariatets ansatte deltog i den årlige generalforsamling. I alt var ca. 30 til stede med behørig afstand, afspritning, mundbind m.m. Reglerne om undtagelsen fra forsamlingsforbud om afholdelse af ”konferencer med siddende publikum”, hvor der må være 500 forsamlet med siddende publikum, blev taget i anvendelse. Efter at næstformand Karsten Andersen havde gennemført navneopråb på de delegerede blev jurist Søren Theilgaard fra Slagter Theilgaard i Esbjerg valgt som dirigent.

Formandens beretning

Konsekvenserne af Covid-19 for branchens virksomheder var naturligvis en central del af formand Leif Wilson Laustsens beretning. – Flere af butikkerne har haft en vækst i butikssalget på op imod 20-40 %, hvorimod der har været store tab på forretningsområdet ”mad ud af huset”. Der har været stor hjælp for flere af medlemsvirksomhederne i hjælpepakkerne, og der har været en imponerende hjælp til krisehåndtering fra sekretariatet, så der var stor tak for indsatsen til den juridske afdeling fra formanden. Formandens mundtlige beretning indeholdt bl.a. emnerne overenskomster, uddannelse, kostråd, bæredygtighed, feriemidler og kontingent.

Dyre overenskomster

I formandens beretning indgik også orientering om årets overenskomstforhandlinger, som der traditionelt har været en del debat om på de årlige landsmøder. Medlemmer har på skift været inviteret til at deltage i forhandlingerne, så forhandlingsmuligheder og -forløb kan opleves på nærmeste hold. I år var det afgørende, at et rundhåndet gennembrudsforlig mellem DI og 3F på transportområdet var indgået forud for forhandlingerne.

Det lagde en dæmper på Fødevareforbundet NNFs vilje til en gennemgribende ændring af overenskomsten. Overenskomsten på transportområdet lægger linjen for det øvrige arbejdsmarked på normallønsområdet og flugtede med den overordnede gennembrudsoverenskomst mellem DI og CO-Industri. Hvis parterne ikke når til enighed, vil Forligsinstitutionen i sidste ende lade gennembrudsforliget indgå som skabelon for en evt. mæglingsskitse. Fødevareforbundet NNF vidste derfor mere eller mindre, hvad de i sidste ende ville opnå af resultat, hvis ikke man kunne nå til enighed med DSM. Transportforliget gav på stort set samtlige parameter forbedringer for lønmodtagersiden, uden at der var synlige indrømmelser at spore over for arbejdsgiversiden.

Uddannelse og tiltrækning af elever

Formanden satte også fokus på frafaldet på gourmetslagteruddannelsen. – Tonen er iflg. en undersøgelse blandt 289 frafaldne elever til slagteruddannelsen hård og også for hård, sagde formand Leif Wilson Laustsen. Lizzie Mørk Nielsen fra konsulentfirmaet Mærsk Nielsen HR havde fået til opdrag af SFU (Slagterfagets Fællesudvalg) at undersøge, hvilke begrundelser frafaldne elever harfor at stoppe deres praktikforløb. - Det er især relevant, når faget har svært ved i nødvendigt omfang at tiltrække elever, som skal blive svende og måske senere overtage og drive vores forretninger, fortsatte Leif Wilson Laustsen. – Vi skal alle tage analysen og årsager til frafald alvorligt, og vi skal alle tage et medansvar for at skabe de bedste rammer for vores elever. Vi kan ikke tillade os at behandle elever dårligt her i 2020. Slagtere er snart en mangelvare. Selvfølgelig kan der opstå situationer, hvor man er nødt til at skilles, men jeg har i de 30 år, som jeg har drevet virksomhed fx uddannet 33 elever, så det kan og skal kunne lade sig gøre, betonede han. Gourmetslagterkampagnen – Ind til benet – tilpasses og videreføres for fortsat at tiltrække flere elever til faget. Læs evt. mere om videreførelsen her:

http://viewer.webproof.com/pageflip/334/221371/html5.html#page/4-5

Spis mere bæredygtigt

Sammen med Madkulturen er der fremsendt en ansøgning om en kommunikationsindsats og en imagekampagne med et samlet budget på kr. 450 t.kr. for at spise mere bæredygtigt, herunder at spise mindre kød men af en bedre kvalitet. Der er i skrivende stund kommet et devist tilsagn på ansøgningen, som er sendt til KAF (Kvægafgiftsfonden).

Feriemidler og kontingent

Administrationen af virksomhedernes ansattes feriemidler har traditionelt været administreret af Danske Slagtermestre og med ændringerne i ferieloven til ”samtidighedsferie” ændres betingelserne for administrationen fremadrettet. Danske Slagtermestre vil dog fortsat administrere midlerne for et gebyr, som svarer til det gebyr, som Feriekonto opkræver. Beløbet forventes at blive ca. 10 kr. pr. indberetning pr. medarbejder. Medlemmernes kontingent har været uforandret i flere år, dog reguleret med nettoprisindekset. Bestyrelsen foreslog en ændring, så kontingentet fremadrettet reguleres med lønudviklingen på området. Forslaget blev enstemmigtvedtaget.

Bestyrelsens sammensætning

Michael Gertz, der tidligere var valgt på industrisegmentet, genopstillede ikke til bestyrelsen, da han nu er en del af bestyrelsen af SMV Fødevarer. Nyt bestyrelsesmedlem, som blev valgt på industrimedlemmernes årsmøde den 27. august, er Ronni Black Nielsen fra Nørre Søby Slagteren A/S. Tidligere førstesuppleant René Madsen erstatter Tom Munkholm, der ikke ønskede genvalg. Som suppleanter blev Leif Tranholm, Niels Hørlyck og Christian Maltesen valgt i prioriteret rækkefølge. Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt.

Læs hele den skriftlige beretning for 2019-2020 her: https://pageflipadmin-vps.webproof.com/pageflip/334/221041/html5.html

 

På billedet ses bestyrelsen - fra venstre Viggo Theilgaard, Ole Thøgersen, Ronni Black Nielsen, René Madsen (ny), Karsten Fruerskov Andersen (næstformand), Kennet Hansen, Leif Wilson Laustsen (formand) og Torsten Buhl (direktør). Lars Ville Jensen var på grund af sygdom ikke tilstede.

November 2020

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies