Slagterpigerne ApS - stordrift på Sydfyn

af Eivind Sønderborg Johansen

Slagtermester Hanne Jacobsen udnytter med tre veldrevne slagterbutikker sin produktionskapacitet fuldt ud. Det kan ikke altid betale sig at lytte til gode og velmenende råd fra andre mennesker fremfor at gøre, hvad man umiddelbart selv finder rigtigt. Det sidste har den sydfynske slagtermester Hanne Jacobsen gjort; lyttet til sig selv. Hun er indehaver af tre slagterbutikker med navnet Slagterpigerne i henholdsvis Rudkøbing, Stenstrup og Svendborg. Butikken i Rudkøbing købte Hanne en halvpart af for 15 år siden i 2000. I 2010 overtog hun en slagterforretning i den lille by Stenstrup på Sydfyn og i 2013 en butik i Vestergade i Svendborg. - Jeg var ellers blevet frarådet at drive flere forretninger, siger Hanne Jacobsen, for man er nødt til som indehaver selv være til stede og synlig i butikken, hvis det skal fungere. Sådan lød de velmenende råd fra flere af mine kolleger. Synlig slagtermester - Behovet for synlig ledelse er reelt, så jeg er mindst en hel dag om ugen på skift i de tre forretninger, så både kunder og personale oplever min tilstedeværelse, fortæller Hanne Jacobsen. De tre forretninger er veldrevne, og Hanne Jacobsen ser da også klart fordele i at have mere end én forretning.

Stordriftsfordele

- Vi udnytter de muligheder, stordrift giver. Vi producerer for eksempel ikke alt i alle tre forretninger, men har opdelt produktionen og fordeler de færdige varer mellem butikkerne. Vi har også fordel af en bemandingsmæssig fleksibilitet, da der er mulighed for at flytterundt på medarbejdere mellem butikkerne på tidspunkter, hvor der er mere spidsbelastning det ene sted end det andet, forklarer Hanne Jacobsen - I Stenstrup, tilføjer hun, har vi samlet alt pølsemageri og produktion af pålæg, mens vi producerer ovnklare færdigretter i Rudkøbing.

Fuld udnyttelse af kapaciteten

Stordriften betyder, at produktionsapparatet i de tre slagterforretninger udnyttes fuldt ud. Hanne tænker dog ikke aktuelt ikke på at opkøbe flere butikker. Det er der gode grunde til. - Hvis vi skulle producere mere, end vi gør i dag i de eksisterende fysiske rammer, ville det betyde, at vi måtte gå over til toholdsskift, og det har jeg ikke planer om, oplyser Hanne Jacobsen. Hun forventer, at der fremover vil være flere slagtermestre, der driver mere end kun en enkelt butik. - Mange ellers veldrevne butikker må opgive ejerskifte og lukker, uden at der er nogen til at tage over, for folk står jo ikke ligefrem i kø for at blive selvstændige slagtermestre. Det betyder, at eksisterende forretninger har gode muligheder for at overtage butikkerne og opnå de stordriftsfordele, det indebærer, påpeger Hanne Jacobsen.

Kunderne køber forskelligt ind

Selv om Hanne Jacobsens tre slagterbutikker alle ligger på Sydfyn, er der forskel på kundernes indkøbsmønstre fra sted til sted. I Rudkøbing, der har en relativt høj repræsentation af ældre medborgere og pensionister, køber kunderne typisk små portioner som fx pålæg til en dag eller to. De kan godt lide ovnklare retter og færdigt smørrebrød. I Svendborg køber kunderne oftere dyre bøffer, end det er tilfældet i Rudkøbing, da byen har en mere blandet alderssammensætning og flere indbyggere med penge mellem hænderne end langelænderne. Svendborgenserne er dog i lighed med borgerne i Rudkøbing aftagere af mange ovnklare retter. Butikken i Stenstrup har mange landkunder fra et stort opland. De kommer ofte langvejs fra, fylder derfor meget i indkøbsposerne og køber typisk ind til en uge ad gangen eller mere. Landkunderne foretrækker i mindre omfang færdigretter og i højre grad fersk kød, som de selv står for tilberedningen af, end det er tilfældet for byboerne i Svendborg og Rudkøbing. Fælles for alle tre butikker er, at salget af hakket kød er stort.

Slagterpigerne ApS – den korte udgave

Som 28-årig overtog Hanne Jacobsen i 2000 sin første slagterforretning i Rudkøbing. I 2010 åbnede hun butik nummer to i Stenstrup, og i 2013 overtog hun en slagterforretning i Svendborg. De tre butikker har tilsammen ni medarbejdere. Slagterpigerne ApS er med i Mesterslagteren.

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies