Flytbare slagterier vinder frem

af Hanne Gregersen

Når dyrene ikke kan komme til slagteriet, må slagteriet komme til dyrene. En logisk tanke, der har skabt et voksende marked for modulslagterier og mobile slagterier. Trods den umiddelbare fornuft i tanken om flytbare slagterier er fænomenet ret nyt i Danmark, fortæller afdelingschef i FødevareDanmark, Lars Poulsen. – Gennem årene er vi blevet mødt med større barrierer end lydhørhed fra myndighedernes side, fortsætter han – men for et par år siden åbnede Fødevarestyrelsen for gårdslagtninger. Begrebet dækker over, at bedriften kan indrette en fast slagteplads, som skal være godkendt af myndighederne.

Og så hoppede låget af gryden, som Lars Poulsen udtrykker det. I dag findes der flytbare slagterier, der enten er indbygget i en lastbil, mobilslagterier – eller hvor en hel container er indrettet som slagteri, et modulslagteri. – Forskellen er, at modulslagteriet kan placeres mere stationært, f.eks. hos en landmand, så hele slagteprocessen og partering foregår på stedet, forklarer han. – Modsat det mobile slagteri, hvor dyret efter slagtning og afblødning køres til videre forarbejdning et andet sted. – Men i begge tilfælde er løsningen godt fundet på. Ingen dyr går til spilde. Det taler lige ind i vores tid, konkluderer afdelingschefen tilfreds.

”De spildte dyr”

Rene Qvesehl, ejer af Den Rullende Slagter, kender alt til spildte dyr. Fra sine år som chauffør på dyretransporter har han set dyr blive kasseret som uegnet til transport på grund af halten, brok, halebid etc. I stedet fik dyret en boltpistol for panden og destrueret på DAKA. – Det er klart, at syge dyr ikke skal køres til slagteriet for så blot at blive kasseret dér, understreger Rene Qvesehl – men jeg så for mange grise, hvor jeg tænkte, om den kassation nu var rimelig. På mine transporter var der på ugebasis ca. 50 dyr, som ellers så sunde og trivelige ud. Et spild, der burde undgås, mente han, og startede et tovtrækkeri med Fødevarestyrelsen, hvor han selv måtte bidrage med løsninger og sine sparepenge. Efter et år fik han godkendt et pilotprojekt og kunne i februar 2022 åbne sit mobile slagteri, Den Rullende Slagter. Konceptet er enkelt. Rene Qvesehl køber de ikke-transportegnede dyr af landmanden. Inden for 24 timer efter den første dyrlægekontrol kommer han med sit mobile slagtehus, dyrene aflives på stedet, slagtes, og Rene Qvesehl kører tilbage til Farsø, hvor den næste dyrlægekontrol foretages, og partering mv. finder sted. Her ligger også hans tilknyttede slagter-udsalg. Den mobile slagteenhed er indrettet i en kølelastvogn, så temperaturen kan holdes både under slagtning og transport.

Ingen stress = bedre kød

Trods kun godt et halvt år bag sig kan Qvesehl notere en succes. Han har i dag tre slagtere ansat mod én ved starten og sælger sine kødvarer i hele Danmark, herunder til erhvervsskoler og efterskoler. Desuden slagter han for kunder, bl.a. under det økologiske mærke Spis Min Gris. Rene Qvesehl er ikke i tvivl om årsagen til succesen. Dels går intet brugbart dyr til spilde, dels er dyrevelfærden bedre. For uanset hvor rolig på- og den følgende aflæsning på slagteriet foregår, stresser det dyrene. – På den her måde får vi simpelthen bedre kød og mere bæredygtighed, fastslår han.

Muligheder med modulslagterier

Mens Den Rullende Slagter accelerer på hjemmemarkedet, sigter Morten Wagner med sine modulslagterier fra AVS Agric ved Kolding mest mod udlandet. – Vi oplever dog en del interesse fra Danmark, siger han og tilføjer, at han i øvrigt tror, omfanget vil stige. Netop fordi modulslagteriet er en container, der bare skal tilsluttes et afløb, kan det placeres som en selvstændig enhed til noget eksisterende, påpeger han. Det kan være et slagteri, der har brug for en midlertidig udvidelse og gerne vil slippe for at bygge til. Det kan være mindre øer, hvor logistikken taler for et modulslagteri i stedet for transport af dyrene til fastlandet. Eller den husdyrproducent, der selv vil gå hele vejen fra jord til bord og sælge sit kød lokalt. Med AVS Agric`s kommende tiltag, et udlejnings set-up, kan muligheden endda afprøves først, understreger han. – Det er jo ingen hemmelighed, at der ligger en stor værditilvækst i at videreforarbejde og forfine sit produkt, siger Wagner. – Derfor tror jeg, at vi vil se en stigning i antallet af lokale brands. Han supplerer med endnu to ting, der taler for modulslagterier: Øget sikkerhed i smittebeskyttelsen og bedre dyrevelfærd. Begge dele indeholder økonomiske incitamenter. Det første har topprioritet for hele branchen i forhold til risiko, den anden og har direkte økonomisk betydning for transportudgifter og kødkvalitet.

Moduler til Canada

Med indsigt i 27 afrikanske lande er det ikke unaturligt, at Morten Wagner kigger over landegrænsen. Hvor værdikæden er stærk i Danmark, er den tæt på ikke-eksisterende i mange afrikanske lande. Dyr bliver slagtet og solgt på markedet. Færdigt arbejde. Men med et modulslagteri i den nærmeste større by kunne landsbyernes bønder få meget mere værdi ud af deres dyr, vurderer han. Men lige nu er det i et rigt i-land, AVS Agric har en del af sit fokus. Den canadiske slagteristruktur har ændret sig så voldsomt, at der kun er få slagterier tilbage i det næsten 10 mio. kvadratkilometer store land. Transport-afstande, der nærmest råber på modulløsninger.

FVM, oktober 2022

Accceptere cookies fra dette websted

Dette websted bruger cookies til at analysere din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger, i din browser

Nej tak til cookies Kun funktionelle cookies Jeg accepterer alle cookies